Newsletter subscribe

Dogodki, Novice in objave

Identifikacija medpodročnih verig

Posted: 10. 5. 2017 ob 14:42   /   by   /   comments (0)

V mesecu aprilu smo v  okviru RRP1.DP3 izvedli delavnico na temo identifikacija medpodročnih vrednostnih verig. V okviru tematske delavnice, ki so se je udeležili predstavniki vseh področij projekta, smo z metodami brainstorminga in brainwritinga identificirali in klasificirali nekaj možnih medpodročnih verig. Te verige smo v nadaljevanju ocenili z vidika privlačnosti in demonstrabilnosti. Identifikacija morebitnih medpodročnih verig ni enkratno dejanje, ki bi ga lahko dokončno razrešili le z izvedbo neke naloge v okviru projekta. RRP1.DP3 bo tako podal le nekaj možnih zgledov, ne pa ultimativnega nabora. Integracijska platforma in prvi primeri področnih in medpodročnih rešitev bodo postali promotor, ki bo vzpodbujal tvorjenje novih idej za medpodročne verige pri akterjih, ki v izvajanje projekta sedaj sploh še niso vključeni.

Matevž Pustišek