Newsletter subscribe

Dogodki, Novice in objave

Izdan je zbornik delavnice »Elektronsko in mobilno zdravje ter pametna mesta« v okviru 20. mednarodne multikonference INFORMACIJSKA DRUŽBA – IS 2017

Posted: 1. 12. 2017 ob 10:29   /   by   /   comments (0)
Multikonferenca Informacijska družba (http://is.ijs.si)  je z dvajseto zaporedno prireditvijo osrednji srednjeevropski dogodek na področju informacijske družbe, računalništva in informatike.
Na konferenci je bila v okviru programa EkoSmart organizirana tretja delavnica na temo »e&m-zdravstva« (elektronsko in mobilno zdravstvo, kratko EMZ). Predstavljeni so bili izsledki opravljenih raziskav in razvoja, tj. predlog izvedbe infrastrukture in vpeljave uporabe informacijsko in mobilno podprte celostne zdravstvene oskrbe za izboljševanje preventivne, diagnostične in  terapevtske obravnave državljanov, ki bi zmanjšala stroške, obenem pa povečala dostopnost zdravstvene oskrbe v obdobju 2016-2020.
EMZ sestavlja 5 delovnih sklopov oziroma delovnih paketov (DP), ki jih vodijo UKCL, IJS, FERI UM in FRI UL:
• Informacijske tehnologije za podporo celostni oskrbi / bolnice / prof. Z. Pirtošek
• Podpora na domu za zdrave, starejše in za kronične bolnike / doma / prof. M. Gams
• Mobilno spremljanje vitalnih in okolijskih podatkov / mobilno / dr. R. Trobec
• Računalniška podpora, podatki, kreiranje novih znanj /algoritmi / prof. P. Kokol
• IKT platforma / prof. M. Bajec
Partnerji so predstavili opravljeno raziskovalno ter razvojno delo v okviru programa EkoSmart in navedli ideje za nadaljnje delo ter načine povezovanja.
Ob tej priložnosti je bil izdan tudi zbornik do katerega lahko dostopate na tem naslovu:
https://is.ijs.si/archive/proceedings/2017/files/Zbornik%20-%20I.pdf
Matjaž Gams in Aleš Tavčar, IJS