Newsletter subscribe

Novice in objave

Market place delavnica

Posted: 13. 2. 2019 ob 10:12   /   by   /   comments (0)

V torek, 12.02.2019 je na Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI) potekala »Market place delavnica«. Delavnica je bila dobro obiskana. Dosegla je glavni namen – predstaviti komponento »tržnico produktov« ter demonstrirati dodajanje virtualnih izdelkov (aplikacij oz. produktov).

Na delavnici je bila s strani Dejana Lavbiča (FRI) najprej predstavljena komponenta tržnice aplikacij / produktov ter umestitev v arhitekturo integracijske platforme EkoSmart. Sledila je demonstracija dodajanja virtualnih izdelkov (t.j. aplikacij oz. produktov) in predstavitev potrebnih metapodatkov za opis aplikacije z vidika ponudnika. Udeleženci so se lahko seznanili z vsebino tržnice aplikacij in demonstracijo nakupa z uporabo nakupovalne košarice (generiranje računa in posledično pridobitve dostopa do binarne datoteke aplikacije), osnovno analitiko uporabe tržnice aplikacij ter integracijo dodanih aplikacij iz tržnice aplikacij v skupno iskanje vseh virov (podatki, storitve in aplikacije), prijavljenih v integracijsko platformo. Sledila je predstavitev Sandija Geca (FRI) in sicer komponente za objavo senzorskih podatkov.

Ob zaključku delavnice smo pozvali vse partnerje programa EkoSmart, da v obstoječo integracijsko platformo vključijo svoje vire (statične podatke, API-je, produkte oz. IoT senzorske podatke), ki bi lahko bili zanimivi za ostale partnerje in širšo javnost.

Marko Bajec, vodja RRP1
Aleš Smokvina, Marand d.o.o.