Newsletter subscribe

Novice in objave

Zaključna javna predstavitev programa EkoSmart

Posted: 24. 5. 2019 ob 12:35   /   by   /   comments (0)


Program EkoSmart je že v zaključni fazi in se konča 31.07.2019. Partnerji Programa EkoSmart so prišli do mnogih načrtovanih rezultatov, ki so posledica skupnega delovanja 25 partnerjev, v smeri doseganja zastavljenih ciljev programa in priprave prototipov, še posebej enega, to je celovita integracijska platforma za pametna mesta in skupnosti.

Širša javnost je bila seznanjena z rezultati programa in predstavitvi sinergije med partnerji na zaključni javni prireditvi programa EkoSmart, ki je potekala v četrtek, 24.05.2019 je na Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI).

Po pozdravnem nagovoru (Aleš Smokvina, predstavnik vodilnega partnerja Marand d.o.o.) je bila na delavnici predstavljena INTEGRACIJSKA PLATFORMA (dr. Marko Bajec, UL, FRI, Maja Pušnik UM, FERI in Sandi Gec, UL, FRI, RRP1)) ter Blockchain v platformi Ekosmart za podporo različnim storitvam in verigam (dr. Matevž Pustišek, UL, FE, RRP6). Sledila je predstavitev rezultatov na RRP 2 – PAMETNA MOBILNOST (Boris Šajnovič, Iskra, vodja RRP2) skupaj s simulacijo optimizacijskih algoritmov (Sandi Gec, FRI) ter rezultati na RRP5 – INTEGRIRANE ZDRAVSTVENE STORITVE (Bojan Jurca ,TS, vodja RRP5). V okviru RRP5 je bila s strani dr. Dominike Oroszy, UKC LJ, predstavljena tudi Telemedicinska zdravstvena obravnava.

Po odmoru za kavo je potekala predstavitev rezultatov na RRP4 – ELEKTRONSKO IN MOBILNO ZDRAVSTVO (prof. dr. Matjaž Gams, IJS, vodja RRP4). Posamezne razvite prototipe je podrobno predstavil dr. Aleš Tavčar, IJS. Na koncu je sledila še predstavitev rezultatov RRP3 – AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DOBRO POČUTJE (Franjo Pustoslemšek, RC IKTS, vodja RRP3). Predstavljen je bil prototip My Family.

Sledil je povzetek delavnice in zaključek s strani Aleša Smokvine, predstavnika vodilnega partnerja programa EkoSmart. Delavnica je bila dobro obiskana, zato je dosegla svoj namen – seznanitev z rezultati Programa EkoSmart.

Vsem predavateljem ter ostalim sodelujočim se zahvaljujemo za udeležbo na dogodku.

Utrinki z dogodka: