Newsletter subscribe

Partnerji

Konzorcij programa EkoSmart sestavlja 25 partnerjev z različnih področij delovanja:

  • dve raziskovalni ustanovi (Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje in Institut Jožef Stefan)
  • pet fakultet z dveh različnih univerz (UL – Fakulteta za elektrotehniko, UL – Fakulteta za računalništvo in informatiko, UL – Fakulteta za šport, UL – Medicinska fakulteta in UM – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)
  • pet drugih javnih zavodov (Klinika Golnik, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerzitetni klinični center Ljubljana, URI-Soča, ZD Adolfa Drolca)
  • deset majhnih in srednjih podjetij (Cosylab, Alpineon d. o. o., Elgoline d. o. o., Inova IT d. o. o., Marand d. o. o., Nela razvojni center d. o. o., RC IKTS d. o. o., Robotina d. o. o., SRC sistemske integracije d. o. o., Špica International d. o. o.)
  • tri velika podjetja (Iskra d. d., Medis d. o. o., Telekom Slovenije d. d.).

Partnerji so skrbno izbrani glede na njihovo komplementarno strokovno znanje, kompetence in izkušnje ter vodilno vlogo na področjih, na katerih delujejo. Imajo obsežne mednarodne izkušnje in reference. Njihovo dosedanje uspešno sodelovanje in medsebojno poznavanje je zagotovilo, da bodo lahko medsebojno tekoče, usklajeno in nemoteno sodelovali. Konzorcij v opisani sestavi je sposoben ne zgolj kakovostno izvesti program, pač pa bo znal tudi zagotoviti, da bodo razviti sistemi in storitve dejansko zaživeli kot končni produkti. Rezultate projekta bodo uporabljali vsi sodelujoči partnerji, pri čemer bodo SME-ji in velika podjetja razumljivo imeli osrednjo vlogo.

Z vključitvijo raziskovalnih institucij in fakultet ter drugih javnih zavodov sta omogočena učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter dostop do vrhunskega znanja in najnovejših raziskovalno-razvojnih dosežkov. S posnemanjem zgledov dobre prakse se bo izboljšala organizacija raziskovalno-razvojne dejavnosti v gospodarstvu, ki bo tako bližje trgu. S pomočjo vključenih inovacijsko aktivnih podjetij se bodo tehnološke in druge rešitve laže uveljavile v praksi. Podjetja, vključena v globalne dobaviteljske verige, bodo na podlagi rezultatov programa povečevala delež visokotehnoloških izdelkov v celotnem izvozu.

EkoSmart je multidisciplinaren program, za katerega so potrebni različna raziskovalno-razvojna in tehnična znanja, dobro poznavanje posameznih strokovnih področij in dejavnosti ter interakcija s potencialnimi uporabniki. Konzorcij uravnoteženo obsega tako vrhunska znanja kot praktične izkušnje in poznavanje potreb končnih uporabnikov novih naprednih rešitev na področju zdravja, mobilnosti in zdravega življenjskega sloga ter integracije različnih področij v skupen ekosistem pametnega mesta.

Marand d. o. o., vodilni partner: je pomembno podjetje na področju razvoja informacijskih sistemov podjetij, še posebej v zdravstvu. Ponuja centralno zdravstveno platformo, ki temelji na odprtih podatkovnih standardih in omogoča interoperabilnost zdravstvenih sistemov, širše pa tudi pametnega mesta.

Alpineon d. o. o.: poznavanje senzorskih tehnologij, senzor za zaznavanje vozil na cestišču.

Cosylab: razvoj IS za vodenje postopkov protonskega zdravljenja raka, integracija z odprto zdravstveno platformo.

Elgoline d. o. o.: razvoj visokotehnoloških tiskanih vezij in senzorjev, razvoj napredne opreme za znanstvene namene.

Inova IT d. o. o.: razvoj platforme za zajem in procesiranje senzorskih podatkov, zajetih v prevoznih sredstvih, integracija s Platformo pametna mesta.

Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje: raziskovanje in razvijanje sodobnih medgeneracijskih in gerontoloških programov na področju e-preventive, uvajanje novih programov v različna lokalna okolja, testiranje prototipa eOskrbe na domu.

Institut Jožef Stefan: znanja in raziskave s področja ambientalne inteligence, inteligentnih agentov in večagentnih sistemov, govornih in jezikovnih tehnologij ter strojnega učenja, analiza senzorskih podatkov, zasnova ekosistema pametnega mesta, izkušnje z razvojem podatkovnih in storitvenih platform, inkrementalno učenje, iskanje ravnovesja med nehomogenimi sistemi, sistem za detekcijo padcev, različne EKG-naprave in spremljajoči algoritmi, sistem za obravnavo bolnikov s sinkopami.

Iskra d. d.: razvoj sistema za avtomatizacijo nadzora in vodenja cestnega prometa, globalni ponudnik industrijskih rešitev in elektrotehničnih izdelkov s področij energetike, telekomunikacij in prometa.

Klinika Golnik: strokovna znanja s področja oskrbe bolnikov s pljučnimi in alergološkimi boleznimi, klinične imunologije, uvajanje novih diagnostičnih in terapevtskih metod.

Medis d. o. o.: razvoj in distribucija inovativnih zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme.

Nacionalni inštitut za javno zdravje: usklajuje in ponuja rešitve na področju zdravja ter platformnih rešitev.

Nela razvojni center d. o. o.: raziskave in razvoj na področju novih metod merjenja, certificiranja, kalibracij in preskušanja.

RC IKTS d. o. o.: izkušnje z razvojem IKT-rešitev za ozaveščanje zdravju naklonjenega življenjskega sloga za različne ciljne uporabnike, rešitve uspešno promovira v svetu.

Robotina d. o. o.: senzorska tehnologija, pametne stavbe, razvoj, mednarodno trženje in aplikacije krmilne tehnike.

SRC sistemske integracije d. o. o.: vodilno slovensko podjetje za informacijsko tehnologijo v zdravstvu, omogoča dostop do podatkovnih zbirk v zdravstvenih ustanovah in je ključno pri integraciji novonastalih rešitev z obstoječimi informacijskimi sistemi.

Špica International d. o. o.: vodilni slovenski ponudnik opreme, sistemov in rešitev za upravljanje oskrbnih verig, za logistiko in avtomatsko identifikacijo.

Telekom Slovenije: celovit ponudnik komunikacijskih storitev v Sloveniji, vodilni pri uvajanju in povezovanju novih generacij mobilnih in fiksnih komunikacij ter multimedijskih vsebin, sistemska integracija, upravljanje podatkov v oblaku, elektronske storitve e-oskrbe, model integrirane telemedicinske zdravstvene obravnave in oskrbe kroničnih bolezni.

UL – Fakulteta za elektrotehniko: raziskave, razvoj, pilotne integracije in testiranja na področjih zdravstvene oskrbe, temelječih na IKT, telemedicinskih aplikacij in storitev, Interneta stvari (IoT), k uporabniku usmerjenega dizajna in komunikacije človek-računalnik, zasnova sistema varnosti in zaupanja na podlagi decentraliziranih bločnih verig.

UL – Fakulteta za računalništvo in informatiko: znanja na področjih velikih podatkov, združevanja in integracije podatkov, načrtovanja informacijskih sistemov, odkrivanja znanj iz podatkov, procesiranja kompleksnih dogodkov, ambientalne inteligence ter interoperabilnosti na tehnični in semantični ravni, procesiranje naravnega jezika.

UL – Fakulteta za šport: znanja in raziskovalne kompetence za področje psihologije, kineziologije in ekonomije v zdravstvu, diagnosticiranja aktivnega življenja in dobrega počutja, razvoj merilnih instrumentov za ugotavljanje potreb, počutja in motiviranja za spremembe v življenju.

UL – Medicinska fakulteta: skrb za prenos ključnih znanj v povezavi z zdravstveno oskrbo ter stanjem tehnologij v zdravstvu.

UM – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: razvija algoritme ter aplikacije z uporabo metod umetne inteligence in bo pomembno prispevala k metodam za analizo podatkov.

Univerzitetni klinični center Ljubljana: razvoj in uvajanje novega znanja in novih metod zdravljenja v prakso, razvoj medicine, zdravstvene in babiške nege, medicinske rehabilitacije, visoko specializirane laboratorijske dejavnosti in drugih ved.

URI – Soča: znanja biomehanike, kineziologije in inženiringa, razvoj novih tehnologij in rehabilitacijskih programov, ki so povezani z nevrološko rehabilitacijo gibanja z uporabo rehabilitacijske robotike, razvoj orodij, ki bi omogočala izvajanje rehabilitacije na domovih uporabnikov (telerehabilitacija).

ZD Adolfa Drolca: referenčna ambulanta družinske medicine, pomemben deležnik pri razvoju produktov in storitev v RRP4.